BELLA olarak kalite politikamız;

Sahip olduğumuz değerler ışığında, yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte, hizmetlerimizde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak ve sürdürmek,

Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek üzere iyileştirme fırsatlarını en etkili şekilde değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi devamlı amaç edinmek,

Tüm ekibimizin bilgi ve becerisini geliştirecek, ekip ruhunu sürekli sağlamlaştıracak eğitim faaliyetlerini önemsemek ve gerçekleştirmek,

Hizmetlerimizi yetkin çalışanlar ile gerçekleştirmek, denetim ekibi dâhil tüm ekibimizi tecrübeli, konusunda uzman, güncel şartlara hakim ve etik kurallara uyan kişilerden oluşturmak,

Belgelendirme hizmetlerimizi sunduğumuz taraflara değer katacak çıktılar üretmek,

Güncel gelişmeleri yakından takip etmek, hizmet kalitesi ve çeşitliliğini sürekli geliştirmek,

Tarafsızlığı sağlayabilmek üzere, tüm ilgili tarafların faaliyetlerimize katılımına olanak vermek ve tüm faaliyetleri tarafsızlığımızı bozmayacak şekilde yönetmek,

Müşterilerimize ait bilgilerin kati bir şekilde gizliliğini sağlamak,

Gerçekleştirdiğimiz denetim ve belgelendirme faaliyetlerinden ve aldığımız tüm kararlardan sorumlu olduğumuzun bilincinde olmak,

Yasal şartlara ve uymakla yükümlü olduğumuz TS EN ISO/IEC 17021 standartının şartlarına bağlı kalmak ve bu şartlara uygun olarak yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.