1. BELLA Hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızdır. Bu amaçla çalışanların her türlü siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.
  2. BELLA sıkı sıkıya bağlı olduğu gizlilik ilkesine uygun olarak, çalışmalarında ve belgelendirme faaliyetlerinde etkin olan bütün tarafların katılımını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
  3. BELLA Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili her yükümlülükleri karşılayacak yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.
  4. BELLA’ da belgelendirme faaliyeti ile birlikte hiçbir şekilde; danışmanlık ve iç tetkik hizmetleri verilmez ve teklif edilemez.
  5. BELLA’ da Belgelendirme faaliyetlerini yapan tüm personel ve kurulların kararını; hiçbir kurum veya şahıs etki altına alamaz. Tüm müşterilere eşit davranılır.
  6. BELLA Çalışmaların tarafsızlığını sağlamak amacı ile Tüm çalışanları ile BELLA arasında Gizlilik sözleşmesi yapılmaktadır.
  7. BELLA’ da Belgelendirme ile ilgili kararlar, değerlendirme yapanlardan farklı, mesleğinde tarafsız ve bağımsız kişilerden oluşan Belgelendirme Kuruluna aittir.
  8. BELLA belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı, ilgili tarafların katılımıyla oluşturulan Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından kontrol edilir.
  9. Dış denetçi ve/veya teknik uzmanlar, çalıştığı veya yaptığı iş ile ilgili kuruluşların denetimlerine tetkik uzman olarak atanmaz.
  10. BELLA Belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.